Sashiko Threads: White, Off-white, Grey, Brown & Black

Shop here for sashiko threads in white, off-white, grey and black