Sylvia Pippen: Kits, Preprinted fabrics & Patterns

Sashiko Kit with Sylvia Pippen Pocket Guide

$39.98

This sashiko kit is suitable for those who would like to stitch their own design on their fabric. It contains 1/2 meter (19.5" 44") of denim-look Japanese momen cotton fabric, 2 - 20 meter skeins of white Olympus sashiko thread, 2 sashiko needles, a leather sashiko thimble,  11" x 17" design transfer paper, and a Sashiko pocket book guide with directions and designs by Sylvia Pippen.